NetBSD.SE Logotype
Meny
Välkommen till NetBSD.se

Sök bland pkgsrc/wip:Sök efter manual:
 


Skapa och emulera en egen livecd
2005-02-24 14:16:58 inskickat av Mikael Höjdh

GuiderFör att göra en egen i386-livecd finns det ett smidigt verktyg som heter mklivecd.

I denna guide beskrivs hur man skapar en egen livecd-iso som man
kan bränna, men även hur man kan emulera livecdn, innan man
bränner den.

Börja med att installera mklivecd.

#cd /usr/pkgsrc/sysutils/mklivecd
#make install distclean

Det som förutsätts är att du har /usr/src och gärna även
/usr/pkgsrc på ditt system. Dessutom måste du har ett antal 'sets'.
Utan en Xserver på livecdn räcker etc.tgz, base.tgz, comp.tgz, text.tgz.
Vill du köra med X behövs även xbase.tgz xcomp.tgz xfont.tgz xserver.tgz.
De ligger på ftpn, eller så kompilerar du dem själv.

Först måste du skapa en konfigurationsfil
#mklivecd config

Den hamnar under ~/.mklivecd/mklivecd.conf

Du skall editera den efter behov.
Vad du måste tänka på att du anger rätt sökväg till dina 'sets'.

En viktig setting är att sätta CDROM_DEVICE korrekt,
det behövs när själva skivan skall brännas.
Du får ut korrekt värde genom att som root skriva:
#cdrecord -scanbus

Dags att kopiera en kernel konfigurationsfil till ~/.mklivecd/
och låta variablen BOOTKERN peka på den i mklivecd.conf

Tex kan du göra
#cp /usr/src/sys/arch/i386/conf/GENERIC ~/.mklivecd/
och sedan sätta BOOTKERN till GENERIC.

I din konfigurationsfil (tex GENERIC) skall du nu ändra hur NetBSD bootar.
Leta upp raden
config netbsd root on ? type ?
och ändra till
config netbsd root on cd0a type cd9660 dumps on none

Dags att kompilera en kernel
#mklivecd kernel

Kopiera dina sets
#mklivecd base

I slutet av mklivecd.conf anges hur mycket minne varje monteringspunkt får. Innan du går vidare kan det vara läge att ändra på dessa värden. Tex så är 50 Mb för /home kanske lite väl tilltaget, och 2 Mb för /etc är för lite. Jag ändrar till 10 Mb för /home och 4 Mb för /etc.

Dags att göra din livecd mer personlig
#mklivecd chroot

I 'chrooten' kan du installera applikationer från pkgsrc till din livecd, editera konfigurationsfiler osv. Kanske sätta ett lösenord för root, default är inget lösenord.

När du är klar lämnar du chrooten med
#exit

Skapa en iso-skiva
#mklivecd iso

Din livecd finns nu som iso, och du kan bränna den med
#mklivecd burn

Ett tips är att inte bränna skivan på en gång, utan att testa den med en emulator. När man väl bootar sin livecd kommer man ofta på att man glömt något, eller att livecdn helt enkelt inte bootar ordentligt.

Man kan tex använda emulatorn 'bochs' som är en i386 emulator.

#cd /usr/pkgsrc/emulators/bochs
#make install distclean

skapa en ~/bochsrc som kan se ut så här:

megs: 64
romimage: file=/usr/pkg/share/bochs/BIOS-bochs-latest, address=0xf0000
vgaromimage: /usr/pkg/share/bochs/VGABIOS-lgpl-latest
boot: cdrom
ata0-master: type=cdrom, path="livecd/NetBSD-LiveCD.iso", status=inserted
pit: realtime=1

Starta sedan bochs

#bochs

Välj konfigurationsfil (2. Read options from...)
Simulera (5. Begin simulation)

Livecdn skall nu köras igång. Verifiera att allt fungerar innan du bestämmer dig för att bränna den.

Lycka till!


skrivut.gif Utskriftsformat mail.gif Skicka artikeln till någon


Kommentarer tillhörande (Skapa och emulera en egen livecd)
Anonym fegis 62.101.xxx.xxx 2005-02-24 18:44:24 Svara
Tack för denna guide! Ska bli ett nöje att testa detta.


Namn (tomt = anonym):
Din email:


© 2003-2008 NetBSD.se
Materialet som publicerats på denna sida tillhör respektive författare. Materialet får kopieras med förutsättning av att källanvisning medförs som i detta fall är www.netbsd.se. Eventuella kommentarer tillhör skrivande individ. All information erbjuds utan garanti på funktion och duglighet och NetBSD.se tar inget ansvar för händelser som åsakats på grund av något på denna sida. NetBSD är ett registrerat varumärke som tillhör The NetBSD Foundation. Alla varumärken och copyright på denna sida ägs av deras respektive ägare. Vår maskot går under BSD-licensen och är fri att användas.